სასუქი (49)

ნიადაგი (5)

ინვენტარი (2)

თესლები (135)

CBD პროდუქტი (16)

მეგობარი კომპანიები

პარტნიორები

GREEN LAB • მწვანე ლაბორატორია

ბიზნესი რომელიც ორიენტირებულია რომ ყველა მოყვარულ მებაღეს მიაწოდოს ყველაფერი რაც სჭირდებათ მცენარის მოვლისთვის.

ჩვენი ტიპის ბიზნესი არ არსებობს, ეს არის კომბინაცია აგრო მაღაზიის და გროუ შოპის.
ზოგადად მივიჩნევთ თავს, რომ ორივე ინდუსტრიაში ვართ: აგრო ინდუსტრიაში, ასევე გროუ შოპების ინდუსტრიაში.
ასევე ჩვენს მაღაზიას აქვს ელემენტები „სუვენირების მაღაზიის“, მაგიტომაც არის „მწვანე ლაბორატორია“

მწვანე – რაც მეტი ბეტონიზაცია მიდის მით იზრდება სიმწვანის ფასი და ხალხში მისი მოთხოვნილება
ლაბორატორია – მაგიტომ არის ლაბორატორია რომ არ იცი რა შეგხვდება გრინ ლაბში, სულ შეიძლება ახალი ინოვაციური პროდუქტი შეგვხდეს. ასევე გვაქვს ისეთი მაღალი ხარისხი დაცული ყველაფერში როგორც ლაბორატორიაში აქვთ.